BİZ KİMİZ

Web sitemizin adresi: https://www.ustatut.com

YORUMLAR

 Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında, yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca spam tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı kullanıcı aracısı dizesini topluyoruz.

 

Media

Web sitesine resim yüklerseniz, yerleşik konum verileri (EXIF GPS) içeren resimleri yüklemekten kaçınmalısınız. Web sitesinin ziyaretçileri, web sitesindeki resimlerden herhangi bir konum verisini indirebilir ve çıkarabilir.

Cookies

Önerilen metin: Sitemize bir yorum bırakırsanız, adınızı, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlere kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmak zorunda kalmazsınız. Bu çerezler bir yıl sürecek.

Giriş sayfamızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır.

Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçimlerinizi kaydetmek için ayrıca birkaç çerez ayarlayacağız. Giriş çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl sürer. “Beni Hatırla”yı seçerseniz, girişiniz iki hafta boyunca devam eder. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır.

Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız, tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece yeni düzenlediğiniz makalenin posta kimliğini gösterir. 1 gün sonra bitiyor.

DİĞER WEB SİTELERİNDEN YERLEŞTİRİLMİŞ İÇERİK

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, resimler, makaleler vb.) içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülü içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş ek izleme yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkileşiminizi izlemek de dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

VERİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ

VERİLERİNİZİ FARKLI PLATFORMLAR İLE PAYLAŞMIYORUZ. Parola sıfırlama talebinde bulunursanız, sıfırlama e-postasına IP adresiniz eklenir.

VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE SAKLARIZ

Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Bu, takip eden yorumları bir denetleme kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyıp onaylayabilmemiz içindir.

Web sitemize kaydolan kullanıcılar için (varsa), sağladıkları kişisel bilgileri de kullanıcı profillerinde saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adlarını değiştirememeleri dışında). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ

Bu sitede bir hesabınız varsa veya yorum bıraktıysanız, bize sağladığınız veriler de dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı talep edebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri silmemizi de talep edebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarıyla saklamak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

VERİLERİNİZ NEREYE GÖNDERİLİR

Ziyaretçi yorumları, otomatik bir spam algılama hizmeti aracılığıyla kontrol edilebilir.

SİZİ ARAYALIM AYDINLATMA METNİ

 

 

ERY Ltd. ŞTİ ve Ustatut.com web sitesi (Bundan böyle “USTATUT” olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Bu kapsamda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenecektir.

Bu kapsamda, “www.USTATUT.com” adresinde yer alan “Sizi Arayalım” Formunu doldurmanız vasıtasıyla işlenen “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi” kategorilerine giren kişisel verileriniz,

Tarafınız ile web sitemiz üzerinde yer alan “Sizi Arayalım” formunu doldurmanız, çağrı merkezimiz veya diğer iletişim kanalları ile iletişime geçilmesi ve tarafınıza için bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-c maddesindeki sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olma hukuki sebebi ile 5/2-f maddesindeki meşru menfaat hukuki sebebine;

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil mevzuata uygun onayınız olması halinde “Kimlik Bilgisi ve İletişim Bilgisi” Kategorilerine giren kişisel verileriniz sizlere ticari amaçlarla ileti gönderilmesi amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5/1. maddesindeki “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebi uyarınca,

işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
USTATUT, yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi tedarikçi şirketler, çağrı merkezi hizmet tedarikçisi şirketler, elektronik pazarlama şirketleri, USTATUT yetkili satıcı ve servisleri (bayi) ile yurt içinde ve/veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) yahut kanunen yetkili kamu ve özel kurumlardan talep edilmesi durumunda kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşabilir.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
USTATUT kişisel verilerinizi, web sitesinde bulunan “Sizi Arayalım” formunu doldurmanız ve/veya çağrı merkezimiz ile yapacağınız görüşme ile tarafımızla iletişim kurarak sözlü ve yazılı olarak bilgilerinizi iletmeniz suretiyle temin etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak USTATUT’a başvurarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kanun’un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak USTATUT’a iletmeniz durumunda USTATUT talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, USTATUT Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için www.USTATUT.com adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması
Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

SİZİ ARAYALIM AÇIK RIZA BEYANI

USTATUT’a verdiğim “Kimlik Bilgisi ve İletişim Bilgisi” kategorisine giren kişisel verilerimin açık rızam doğrultusunda, USTATUT tarafından ticari elektronik ileti kapsamında pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılmak üzere toplanması, saklanması, değiştirilmesi, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişi iş ortaklarıyla paylaşılması, yeniden düzenlenmesi ve sınıflandırılması gibi aydınlatma metninde açıkça belirtilen yöntemlerle kişisel verilerimin Anayasal güvenceler ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.